Wiadomość

Rototrołami nazywa się wzmacniacze elektromaszynowe typu prądnicy samowabuanej pracujące przy rezystancji obwodu wzbudzenia krytycznej lub nadkrytycznej. Rototrole mogą być szeregowe łub bocznikowe. Zwykle stosowane są rototrole szeregowe, w których czas trwania stanów nieustalonych jest krótszy niż w rototrolach bocznikowych.

Rototrol szeregowy jest prądnicą szeregową z dodatkowym uzwojeniem obcym, a rototrolem bocznikowym — prądnica bocznikowa z dodatkowym uzwojeniem obcym. Każda maszyna pracująca jako wzmacniacz powinna charakteryzować się nie nasyconym obwodem magnetycznym oraz wąską pętlą histerezy. Rototrol pracuje przy rezystancji krytycznej, jeśli prosta spadku napięcia na rezystancji obwodu wzbudzenia pokrywa się z prostoliniową częścią charakterystyki magnesowania. Jeśli rezystancja ą obwodu wzbudzenia jest większa, rototrol pracuje przy rezystancji nadkrytycznej. Zasadę działania rototrola szeregowego można łatwo wyjaśnić na podstawie charakterystyki biegu jałowego .

Przy rezystancji obwodu wzbudzenia większej od krytycznej przepływ uzwojenia sterującego musi stale wzmacniać przepływ wytworzony przez szeregowe uzwojenie wzbudzenia. Przy rototrolu szeregowym dużą trudność sprawia dobranie takiego odbiornika, który umożliwi pracę układu z rezystancją równą wartości krytycznej lub nadkrytycznej. Przy dużych rezystancjach odbiorników konieczne jest stosowanie rototroli bocznikowych.