Wiadomość

Podstawowym zadaniem prądnicy spawalniczej jest utrzymanie praktycznie stałego prądu łuku, niezależnie od jego długości. Charakterystyki zewnętrzne różnych typów prądnic spawalniczych. Spośród różnych typów prądnic spawalniczych szczególnie korzystnymi parametrami charakteryzuje się prądnica działająca przy wykorzystaniu pola poprzecznego, nazywana również prądnicą typu Rosenberga .

W prądnicy tej wykorzystuje się, podobnie jak w prądnicy wagonowej, zjawisko poprzecznego oddziaływania twornika. Tak więc na obwodzie twornika, przy jednej parze biegunów, umieszczone są dwie pary szczotek. W prądnicy spawalniczej przekrój jarzma i biegunów jest stosunkowo mały, natomiast duży jest przekrój nabiegunników, przez co przewodność maszyny w osi podłużnej jest zwiększona.

W prądnicy spawalniczej zastosowano bocznik magnetyczny umożliwiający nastawianie strumienia podłużnego wnikającego do twornika. Część linii strumienia podłużnego może przechodzić przez bocznik omijając uzwojenie twornika. Prądnica pracuje jako obeowzbudną z domagnesowaniem szeregowym. Uzwojenie wzbudzenia zasilane jest zwykle przez prostownik z sieci prądu przemiennego. Pod wpływem strumienia podłużnego, w osi poprzecznej twornika pojawia się siła elektromotoryczna. Przy zwartych szczotkach poprzecznych płynie przez uzwojenie twornika prąd Iq o stosunkowo dużej wartości. Przepływ wytworzony prądem poprzecznym wywołuje strumień poprzeczny Qq. Pod wpływem strumienia poprzecznego na szczotkach Al—A2, umieszczonych w osi podłużnej maszyny, tworzy się siła elektromotoryczna. Pod wpływem siły elektromotorycznej podłużnej płynie prąd spawania (la)- Prąd podłużny wytwarza podłużny przepływ oddziaływania twornika Gtd przeciwdziałający przepływowi wytworzonemu przez uzwojenie wzbudzenia obce ®w oraz działającemu w kierunku przepływu uzwojenia obcego, przepływowi wzbudzenia szeregowego QWs proporcjonalnemu do prądu podłużnego. Strumień działający w osi podłużnej prądnicy określa związek Od = Ad(Qw+ews-Qta) w którym: Ad — przewodność magnetyczna w osi podłużnej.

Przy małym przekroju rdzenia w osi podłużnej dochodzi stosunkowo szybko do nasycenia obwodu magnetycznego. Nasycenie się podłużnego obwodu magnetycznego oraz podłużne oddziaływanie twornika ograniczają wartość prądu spawania przy zwarciu elektrod. Bocznik magnetyczny pozwala nastawiać wartość prądu spawania. Nastawianie prądu spawania może być również przeprowadzane przez zmianę liczby zwojów uzwojenia wzbudzenia szeregowego. Wirnik prądnicy spawalniczej napędzany jest zwykle silnikiem indukcyjnym trójfazowym. Prądnica i silnik napędowy są umieszczane we wspólnej obudowie.