Wiadomość

Specjalne zadania jakie stawia się maszynom prądu stałego wymagają wprowadzenia niezbędnych zmian konstrukcyjnych umożliwiających uzyskanie żądanych charakterystyk różniących się od charakterystyk maszyn prądu stałego o konstrukcji typowej. Do maszyn prądu stałego o konstrukcji specjalnej należą między innymi prądnice spawalnicze oraz prądnice wagonowe działające przy wykorzystaniu pola poprzecznego. Oddzielną grupę wśród prądnic prądu stałego tworzą wzmacniacze elektromaszynowe. Niekiedy wymagane właściwości eksploatacyjne uzyskuje się przez niewielkie zmiany konstrukcyjne. Tak na przykład w przypadku prądnicy przewidzianej do zastosowania jako wzbudnicy, zmiana konstrukcji biegunów głównych, polegająca na wycięciu szczelin , pozwala uzyskać większe nachylenie charakterystyki magnesowania, przy którym uzyskuje się szerszy zakres regulacji napięcia.