Wiadomość

W prądnicy szeregowo bocznikowej skojarzono zaletę prądnicy bocznikowej polegającą na możliwości nastawienia napięcia biegu jałowego z zaletą prądnicy szeregowej, jaką jest zwiększenie przepływu wzbudzenia uzwojenia szeregowego przy wzroście prądu obciążenia.

Znak minus dotyczy przypadków, gdy zwrot przepływu uzwojenia szeregowego jest skierowany przeciwnie niż zwrot przepływu uzwojenia bocznikowego. W prądnicach oba przepływy są zwykle skierowane zgodnie. Przy biegu jałowym prądnicy strumień magnetyczny wytwarzany jest jedynie przez przepływ uzwojenia bocznikowego, ponieważ prąd wzbudzenia IWb, niewielki w stosunku do prądu znamionowego maszyny, przepływając przez uzwojenie szeregowe wytwarza pomijalnie mały przepływ.

Udział uzwojenia szeregowego w wytwarzaniu strumienia magnetycznego zaznacza się dopiero przy większym obciążeniu prądnicy. Przy prawidłowo zaprojektowanym uzwojeniu szeregowym, charakterystyka zewnętrzna prądnicy może mieć nawet przebieg wzrastający. Przypadek taki jest możliwy wówczas, gdy przepływ szeregowy na tyle zwiększa strumień magnetyczny, że kompensuje on oddziaływanie twornika, a jednocześnie na tyle zwiększa siłę elektromotoryczną twornika, że po odjęciu spadków napięć napięcie wypadkowe nieznacznie wzrasta.