Wiadomość

Napięcie, jakie się ustali w procesie samowzbudzenia, zależy od rezystancji obwodu wzbudzenia. Charakterystykę biegu jałowego prądnicy bocznikowej wyznacza się w sposób omówiony w punkcie dotyczącym prądnicy obcowzbudnej. Często charakterystykę biegu jałowego prądnic samowzbudnych wyznacza się po zasileniu uzwojenia wzbudzenia z obcego źródła. Punkt przecięcia prostej ilustrującej spadek napięcia z charakterystyką biegu jałowego określa wartość napięcia do jakiego wzbudzi się prądnica. Przy tej wartości rezystancji wzbudzenia, nazywanej rezystancją krytyczną, napięcie indukowane w prądnicy nie uzyskuje wartości ustalonej (nie jest stabilne). Jeśli rezystancja obwodu wzbudzenia jest większa od rezystancji krytycznej, rezystancja taka nazywa się nadkrytyczną; zjawisko samowzbudzenia prądnicy nie wystąpi.