Wiadomość

Ruch przewodnika z prędkością v jest wymuszany w przypadku prądnicy przez maszynę napędzającą. Siłę elektromotoryczną określoną wzorem nazywa się siłą elektromotoryczną rotacji (ruchu), ponieważ warunkiem jej powstania jest ruch przewodnika w polu magnetycznym. Poruszanie się przewodnika w polu magnetycznym stanowi warunek powstania siły elektromotorycznej rotacji i narzuca konstrukcję maszyny elektrycznej wirującej, w której stałe pole magnetyczne o indukcji B powstaje w obwodzie magnetycznym obejmującym część nieruchomą zwaną stojanem, część wirującą zwaną wirnikiem oraz szczelinę powietrzną umożliwiającą swobodne poruszanie się wirnika wewnątrz nieruchomego stojana.

Pole magnetyczne w maszynie prądu stałego może być wytworzone przez elektromagnes lub magnes trwały. Magnesy trwałe stosowane są w maszynach małych mocy o specjalnym przeznaczeniu.

W celu zwiększenia wartości siły elektromotorycznej występującej między różnoimiennymi szczotkami łączy się w uzwojenie dużą liczbę cewek, powiększając w ten sposób długość czynną przewodnika poruszającego się w polu magnetycznym. Ponieważ w prętach umieszczonych na wirniku maszyny tworzy się siła elektromotoryczna, uzwojenie umieszczone na wirniku nazywa się uzwojeniem twornika, a cały wirnik można nazywać twornikiem.