Wiadomość

stałego są budowane najczęściej jako rejestratory analogowe, przeznaczone do pomiaru i rejestracji napięć stałych. Wraz z przetwornikami pomiarowymi o napięciu stałym na wyjściu, umożliwiają rejestrację wielu innych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

Schemat blokowy jest układem zamkniętym pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego, zawierającym człon całkujący w postaci silnika. Jest on nazywany układem automatycznym o charakterystyce astatycznej. Oznacza to, że w stanie ustalonym w układzie występuje pełna kompensacja napięcia mierzonego (z pominięciem progu czułości wzmacniacza nierównowagi).

Kompensatory automatyczne wyposażone we wzmacniacz o dużej czułości, a więc o małym progu czułości, wyróżniają się bardzo dużą rezystancją wejściową, nawet do 1016 fi.

Zakres pomiarowy kompensatora automatycznego jest równy zakresowi zmian napięcia kompensującego Uk, dlatego też zmiany zakresu można łatwo dokonać przez zmianę prądu Ik w potencjometrze kompensacyjnym.

Do pomiaru i rejestracji prądu stałego buduje się automatyczne kompensatory prądu. Mają one równolegle do zacisków wejściowych dołączone źródło prądu kompensującego i obwód porównania prądów. Różnica prądów AI=Ix — Ik po wzmocnieniu przez wzmacniacz steruje organem rejestrującym i jednocześnie źródłem prądu kompensującego. Kompensatory takie charakteryzują się bardzo małą rezystancją wejściową; nadają się do pomiarów małych prądów bez dodatkowego zwiększenia rezystancji w obwodzie badanym.

W praktyce automatyczne kompensatory prądu są budowane rzadko. Do pomiarów prądu używa się automatycznych kompensatorów napięcia z bocznikiem w obwodzie prądu mierzonego. Przy czułym obwodzie wejściowym kompensatora rezystancja bocznika może być nieduża.

Kompensatory automatyczne, budowane najczęściej jako rejestratory przemysłowe i laboratoryjne, mają klasy dokładności podobne jak mierniki analogowe. Dokładne rejestratory o szerokości taśmy rejestracyjnej 250 mm mają błąd podstawowy 0,2%, a rejestratory do badań naukowych są jeszcze dokładniejsze, o błędzie rejestracji 0,1%.

Dzięki dużemu momentowi napędowemu, kompensatory rejestrujące są stosowane nie tylko do pomiaru i rejestracji, lecz także do sygnalizacji i regulacji w obwodzie badanym.